GẠT MƯA AEROTWIN PLUS


– Là giải pháp của Bosch để giảm thiểu sự phức tạp cho xưởng dịch vụ. 

– Nhanh và dễ lắp: 4 loại khớp nối phù hợp cho 10 loại khớp cài của tay gạt. 

– Có 15 mã sản phẩm thay thế được cho 90% các xe lắp gạt mưa loại mềm (không có khung kim loại) đang có trên thị trường. Đáp ứng được cho tất cả những loại phổ biến nhất.

– Ngày càng nhiều xe ứng dụng gạt mưa thiết kế dạng này (không chỉ còn là xe châu Âu).

– Có kệ bày bán sản phẩm cho xưởng dịch vụ  

Leave a Reply