CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN 

I. Trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Công ty TNHH MTV Hương Auto Part phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân. 

PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Thông tin của Khách hàng mà Hương Auto Part sẽ thu thập bao gồm: 

a). Họ tên

b). Số điện thoại

c). Email (nếu có)

Thông tin phục vụ cho từng yêu cầu cụ thể của khách đảm bảo sự liên hệ, giao dịch giữa Hương Auto Part và Khách hàng được thông suốt, thuận tiện ví dụ như: phụ tùng sử dụng cho loại xe Khách hàng sở hữu, yêu thích; nhằm tra mã phụ tùng phù hợp với nhu cầu xe của khách. 
II. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng

1. Thu thập – sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với Quý khách dưới các hình thức như: Gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật…Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.
2. Phạm vi – chia sẻ thông tin cá nhân

Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân Quý khách ra ngoài phạm vi công ty. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

(a) khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật;

(b) trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật;

(c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên khác trong công ty.
3. Thời gian lưu trữ thông tin

Công ty sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi, trong quá trình khách hàng cần tư vấn kỹ thuật hay đặt đơn hàng hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp trong quá trình giao dịch.

6. Phương thức và công cụ để Quý khách tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty theo thông tin dưới đây:

Hotline: 02973 868 338

Email: huongmiennam.org@gmail.com
III. Xin phép người tiêu dùng khi tiến hành thu thập thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người tiêu dùng. Sử dụng thông tin phải được sự đồng ý của người tiêu dùng thông qua Số Điện Thoại hoặc Email: otonamlong@gmail.com

Bằng mọi cách thức có thể, chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn. 

+ Chúng tôi cam kết không bán, trao đổi thông tin khách hàng cho một bên thứ ba nào khác vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết được đặt ra trong quy định Chính sách bảo mật này trừ những trường hợp cụ thể sau:

Theo yêu cầu pháp l‎ý từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho Quý Khách trước khi cung cấp thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự đồng ‎ý‎ từ phía Quý Khách. Bên thứ ba này cũng sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích đã cam kết với chúng tôi. 

+ Công ty cam kết tuân thủ các quy tắc bảo mật thông tin cho khách hàng và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.
IV. Sử dụng thông tin cá nhân đúng mục đích và phạm vi thông báo. 

Chỉ sử dụng trong nội bộ công ty phục vụ tư vấn kỹ thuật và cung cấp hàng hóa cho khách hàng. 
V. Kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh thông tin cá nhân 

– Khách hàng tìm hiểu kỹ Chính sách này, trước khi sử dụng trang web. Việc Khách hàng sử dụng, truy cập nội dung của trang web Hương Auto Part cũng chính là sự xác nhận việc đã tìm hiểu kỹ và đồng ý với toàn bộ nội dung Chính sách này.

– Cung cấp Thông tin chính xác, hợp pháp cho Hương Auto Part khi được đề nghị và đồng ý cung cấp. Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm (trong mọi trường hợp, không có sự liên đới nào đến Hương Auto Part dù cho một phần hay toàn bộ) nếu Thông tin Khách hàng cung cấp cho Hương Auto Part là không chính xác, không hợp pháp và/hoặc việc thực hiện Dịch vụ của Khách hàng bị gián đoạn, không thể thực hiện; hoặc giao dịch giữa Hương Auto Part và Khách hàng, hoặc không thể thực hiện được vì yếu tố kỹ thuật, đường truyền, lỗi hệ thống, v.v

– Không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Hương Auto Part, giao diện của website, các tính năng hiện hữu của website Hương Auto Part.- Không phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website thuộc quyền quản lý của Hương Auto Part.

– Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

– Khách hàng có quyền yêu cầu Hương Auto Part thực hiện việc kiểm tra, cập nhật điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình.

– Công ty Hương Auto Part có nghĩa vụ tiếp nhận kiểm tra và cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của khách khi có yêu cầu.

Leave a Reply